Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Την Κυριακή η επέτειος της Μάχης της Πέτρας στον Υψηλάντη Βοιωτίας


Πρωτοβουλία για την αναβίωση του Ιερού Λόχου των Θηβών

ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ''ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ ΘΗΒΩΝ'', ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΜΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ.
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΙΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΒΙΝΤΕΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΔΡΩΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2017 ΣΤΗ ΘΗΒΑ. 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΒΟΛΗ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ- ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ.
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΑΚΟΜΗ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΘΗΒΑΙΟΥΣ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΥΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ.


Γρηγόρης  Παπαναστασίου 
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Θηβαίων 
https://www.facebook.com/grigoris.papavasileiou.7

Στοιχεία απορρόφησης κονδυλίων για τη Στερεά Ελλάδα- 2 χρόνια που μετριούνται σε έργα και όχι σε ημέρες

Στο 107,13% έφτασε η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων, από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τα τελευταία δύο χρόνια.

Συγκεκριμένα, η Περιφερειακή αρχή κλήθηκε το 2014 να διαχειριστεί την ολοκλήρωση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007-2013, προϋπολογισμού  141,52 εκατ. ευρώ.

Μόνο στη διετία 2014-2015 ολοκληρώθηκαν 139 έργα για τα οποία απορροφήθηκαν 48 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τη συνολική απορρόφηση του προγράμματος στα 151,62 εκατ. ευρώ, δηλαδή σε ποσοστό 107,13%.

Τον Ιανουάριο του 2016 η απαίτηση από το εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την ολοκλήρωση  25 έργων του προγράμματος ήταν 37,20 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 30 εκατ. ευρώ για το Νοσοκομείο Χαλκίδας και 7,20 εκατ. ευρώ για τα υπόλοιπα.

Σήμερα, τα 3,4 εκατ. ευρώ έχουν ήδη πληρωθεί και οι απαιτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είναι 3,7 εκατ. ευρώ. Με την ολοκλήρωση των συνολικά 164 έργων, έως τον Μάρτιο του 2017, αναμένεται  να «κλείσει» το πρόγραμμα 2007-2013.

«Κλείσαμε δύο χρόνια στην Περιφέρεια. Ένα ταξίδι με απίστευτες δυσκολίες, με τεράστιες προκλήσεις και εμπόδια. Πολύ μικρά όλα αυτά μπροστά στην ικανοποίηση να λύνεις προβλήματα, να βοηθάς, να αλλάζεις και να δημιουργείς. Ακολουθούμε τον δύσκολο δρόμο, αυτόν που θέλει δουλειά, επιμονή και προσπάθεια, αλλά είναι ο μοναδικός δρόμος για να αλλάξει η Στερεά Ελλάδα, ο δικός μας δρόμος».Κώστας Μπακογιάννης

Κ. Αγοραστός: «Η κυβέρνηση γραφειοκρατικοποιεί τη δυναμική της δημοκρατίας»

«Αντί να καταργήσουν τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, επιχειρούν να εγκαταστήσουν μια Αποκεντρωμένη Διοίκηση και μέσα στην αιρετή Περιφέρεια», επισημαίνει ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) κ. Κώστας Αγοραστός σε δήλωσή του με αφορμή τη νομοθετική πρόταση που παρουσίασε η κυβέρνηση στα μέλη της ομάδας εργασίας για την προσαρμογή του Ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων».
Σύμφωνα με το άρθρο 6 της κυβερνητικής πρότασης, συνιστώνται θέσεις Διοικητικών και Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων στις Περιφέρειες της Χώρας, που υπάγονται σε κάθε Περιφερειάρχη. Οι Διοικητικοί και Αναπληρωτές Διοικητικοί Γραμματείς αναλαμβάνουν την εκτέλεση και διοικητική εφαρμογή της πολιτικής του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου. Οι Διοικητικοί και Αναπληρωτές Διοικητικοί Γραμματείς των Περιφερειών τίθενται επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας των υπηρεσιών, των οποίων προΐστανται, ενώ επιλέγονται αποκλειστικά από το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης.
Παράλληλα, με το άρθρο 8 της νομοθετικής πρότασης, οι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές, Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές, και οι εν γένει επικεφαλής των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των οποίων η επιλογή ανήκει στους Περιφερειάρχες όπως και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) των ΟΤΑ β΄ βαθμού, επιλέγονται αποκλειστικά από το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης.
«Η σχεδιαζόμενη ρύθμιση εγείρει σοβαρά ζητήματα συνταγματικότητας», τονίζει ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ κ. Κ. Αγοραστός και προσθέτει: «η προωθούμενη  ρύθμιση αντιβαίνει καταφανώς στο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», στον οποίο ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής: «Ο Περιφερειάρχης προασπίζει το δημόσιο συμφέρον, κατευθύνει την υλοποίηση του σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. Ο Περιφερειάρχης έχει επίσης τις κατωτέρω αρμοδιότητες: … ε) είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών της Περιφέρειας. Ως προϊστάμενος όλου του προσωπικού της Περιφέρειας εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου…»
Όσον αφορά την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 8, είναι προφανής η μη συμβατότητά της με το Σύνταγμα (διοικητική αυτοτέλεια ΟΤΑ), δεδομένου ότι καταργείται ή σε κάθε περίπτωση περιορίζεται η αρμοδιότητα των οργάνων Περιφερειών να οργανώνουν και να ρυθμίζουν μέσω των αρμοδίων οργάνων τους τα θέματα διοίκησης των νομικών προσώπων τα οποία συνιστούν και λειτουργούν με δική τους ευθύνη».
Ο κ. Κ. Αγοραστός θεωρεί «πραγματικά αδιανόητο» το «ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να πλήξει τον υγιή και αποτελεσματικό θεσμό της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, ένα θεσμό που αν και μετρά μόλις έξι χρόνια ζωής, έχει δώσει απόλυτα πετυχημένα δείγματα γραφής στην κοινωνία, της οποίας αποτελεί ουσιαστικό στήριγμα όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, και ταυτόχρονα αποτελεί τον βασικό πυλώνα ανάπτυξης στην πατρίδα μας.
Θεωρούμε αδιανόητο ότι η κυβέρνηση αντί να στηρίξει ακόμη πιο αποφασιστικά την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και αντί να προχωρήσει πιο θαρραλέα στην αποκέντρωση με γνώμονα την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών στον πολίτη, επιχειρεί να αδρανοποιήσει τις αιρετές περιφέρειες και να τις μετατρέψει σε μακρύ χέρι του κεντρικού κράτους.
Θεωρούμε αδιανόητο ότι η κυβέρνηση φέρνει μια ρύθμιση η οποία το μόνο που κάνει είναι να γραφειοκρατικοποιεί τη δυναμική της δημοκρατίας.

Θεωρούμε αδιανόητο η κυβέρνηση να εμμείνει σε μια ρύθμιση που αποσκοπεί στη χειραγώγηση, τον έλεγχο και, σε τελική ανάλυση, την κατάργηση της Αυτοδιοίκησης».

Το Σάββατο η συναυλία των Τοπικών Συγκροτημάτων στα Τροφώνια 2016

Σε πείσμα των καιρών, η καθιερωμένη συνάντηση με τα τοπικά μουσικά σχήματα και καλλιτέχνες είναι πάλι εδώ και δυναμικά θα κλείσει τις εκδηλώσεις των Τροφωνίων 2016. Μουσικές προτάσεις από την πάντα ενδιαφέρουσα  μουσική σκηνή της Λιβαδειάς που χρόνια τώρα βρίσκεται στο προσκήνιο και κάθε χρόνο αναδεικνύει νέα ταλέντα και αξιοπρόσεκτες ηχογραφήσεις. Συμμετέχουν οι Στέλιος Καλογήρου Band, Δημήτρης Ματσώτας, Wrathwalker κ.α.
  

ΣΆΒΒΑΤΟ  24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ώρα 20:30

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Είσοδος ελεύθερη

Ο εμπορικός κόσμος της πόλης στηρίζει τον 4ο Τροφώνιο ημιμαραθώνιο Λιβαδειάς

 
            Δια της παρούσης συγχαίρουμε τον ΑΚΟ Λιβαδειάς για την απόφαση διεξαγωγής και συνέχισης της αθλητικής δραστηριότητος που αποτελεί πλέον θεσμό ,τον «Τροφώνιο ημιμαραθώνιο» . Η προσπάθεια ανάδειξης του πολιτισμού και του αθλητισμού επιβάλλεται να έχει την στήριξη όλων μας στην δύσκολη κοινωνική οικονομική κρίση που περνάει η χώρα μας. Ο πολιτισμικός πλούτος και η υπηρεσία στο αθλητικό ιδεώδες είναι ίσως το πρώτο που θα πρέπει να μεταφέρουμε  στην νέα γενιά.
Για αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου στηρίζει την πρωτοβουλία αυτή και στέκεται αρωγός ενεργά στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΚΟΛ που τόσα χρόνια πρωταγωνιστεί στα αθλητικά δρώμενα της χώρας μας. Καλούμε όλο τον εμπορικό κόσμο και τους συμπολίτες μας την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016 να βγουν στους δρόμους, να χειροκροτήσουν και να εμψυχώσουν τους αθλητές και τις αθλήτριες που θα συμμετάσχουν ανακηρύσσοντας νικητή την συμμετοχή και την προσπάθεια.
Όλοι μαζί ας υιοθετήσουμε αυτήν την Λιβαδείτικη γιορτή-θεσμο του αθλητισμού δίνοντας   στην πόλη μας μια εικόνα χαράς αισιοδοξίας κόντρα στην μιζέρια της καθημερινότητας


Το Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Λιβαδειάς

Ανακοίνωση - Πρόσκληση από τον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ  ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ  
                               
                                                                Λιβαδειά 21/9/2016

                            
                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    Το Διοικητικό Συμβούλιο του   Πολιτιστικού Συλλόγου Μικρασιατών Λιβαδειάς   σας  προσκαλεί στον Αγιασμό που θα γίνει την Τετάρτη 28 Σεπτέμβρη  και ώρα 6.30΄μ.μ. στα Γραφεία του Συλλόγου για την έναρξη των μαθημάτων της νέας πολιτιστικής χρονιάς 2016 – 2017.
 Επίσης ανακοινώνει την έναρξη εγγραφών στο Τμήμα Χορωδίας, καθώς και στα Χορευτικά Τμήματα για την περίοδο 2016 -2017.
Δασκάλα Χορωδίας η Κα Ιωάννα Παναγιωτίδη - Σταύρου
Nέος Δάσκαλος Χορού  ο Κος Νίκος Γαλανάκος

Τα Γραφεία του Συλλόγου  θα είναι ανοιχτά  Δευτέρα Τετάρτη Παρασκευή ώρες 6.00΄- 8.00΄ μ.μ.

Τα μαθήματα  χορωδίας και χορού θα ξεκινήσουν αρχές Οκτώβρη.

Σας  περιμένουμε !!                                                                             Το    Δ.Σ.

Εκδήλωση της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ευρωπαϊκά εργαλεία: Προοπτικές ανάπτυξης για τη Στερεά Ελλάδα» (27/09)

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Δήμο Λαμιέων, το Επιμελητήριο Φθιώτιδας, το Επιμελητήριο Ευβοίας, το Επιμελητήριο Βοιωτίας, το Επιμελητήριο Ευρυτανίας, το Επιμελητήριο Φωκίδας, την ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, το ΣΒΣΕ, και το Europe Direct του Δήμου Λαμίας οργανώνει  εκδήλωση στη Λαμία  με θέμα: «Ευρωπαϊκά εργαλεία: Προοπτικές ανάπτυξης για τη Στερεά Ελλάδα».

Στόχος της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση και συζήτηση των ευρωπαϊκών εργαλείων χρηματοδότησης και των δυνατοτήτων ανάπτυξης στη Στερεά Ελλάδα με την στήριξη και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε περιφερειακό επίπεδο.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης  καθώς και   ο Δήμαρχος Λαμιέων κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης, ο Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα κ. Λεωνίδας Αντωνακόπουλος και ο Πρόεδρος Επιμελητηρίου Φθιώτιδας κ. Αλέξανδρος Διαμαντάρας καθώς και η Ευρωβουλευτής κα. Σπυράκη η οποία θα συνδεθεί ζωντανά μέσω skype.

Επιδίωξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα είναι μέσα από ανάλογες πρωτοβουλίες να παρουσιάσει στις παραγωγικές δυνάμεις της Περιφέρειας και της ελληνικής οικονομίας και στο ευρύ κοινό  τις νέες δυνατότητες και προοπτικές που διαμορφώνονται από νέες και καινοτόμες πρωτοβουλίες όπως είναι το Επενδυτικό Σχέδιο Juncker για την Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο κ. Αργύρης Περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, με θέμα «Επενδύσεις και Ανάπτυξη: Ευρωπαϊκά Εργαλεία», ο κ. Ηλίας Παπαγεωργίου, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,  για τις «Δυνατότητες χρηματοδότησης στην Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (Επενδυτικό Σχέδιο Juncker)», ο κ. Νίκος Μαντζούφας, Ειδικός Γραμματέας ΣΔΙΤ, με αντικείμενο «Έργα Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου, στις 17.30 μ.μ.

Παρακαλούμε να δηλώσετε απαραίτητα  τη συμμετοχή σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ecrep@militos.org Πληροφορίες κ. Γεωργία Μιχελή τηλ. 2106772219


Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Θανάσης Γιαννόπουλος: Είμαι Μητσοτακικός

Γράφτηκε από τον Γιώργο Σιμόπουλο

Αποκαλυπτικός ο Θανάσης Γιαννόπουλος στο κεντρικό δελτίο του STAR για τα πεπραγμένα της Περιφερειακής Αρχής Στερεάς με την συμπλήρωση 2 χρόνων, αλλά και για τα τεκταινόμενα στην πολιτική σκηνή της χώρας. Εντοπίζει θετικά στοιχεία στα δυο χρονια θητείας του Κώστα Μπακογιάννη αν και θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα βήματα, εάν δεν υπήρχαν αγκυλώσεις από την κεντρική εξουσία.

Σε πολιτικό επίπεδο ξεκαθάρισε ότι ποτέ δεν έφυγε από την ΝΔ, απλά συνεργάστηκε με τους ΑΝΕΛ γιατί ήρθε σε προσωπική κόντρα με τον Αντώνη Σαμαρά . Σε ότι αφορά τα προσωπικά του σχέδια, αποκάλυψε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες περιφερειακές εκλογές.


Ο Μητσοτακικός Θανάσης Γιαννόπουλος από LAMIASTARGR

Συγχαρητήριο μήνυμα Δημάρχου Θηβαίων για τις εκδηλώσεις των Πινδαρείων 2016

Ολοκληρώθηκαν και φέτος με επιτυχία τα “Πινδάρεια”, ένας από τους σημαντικότερους και μακροβιότερους πολιτιστικούς θεσμούς της πόλης των Θηβών. Για 38η συνεχή χρονιά οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με συλλόγους της περιοχής μας και ποιοτικά σχήματα απ’ όλη την Ελλάδα, κάλυψαν όλες τις εκφάνσεις του πολιτισμού.


Ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Σπύρος Νικολάου με αφορμή την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ευχαριστώ θερμά όλους τους Συλλόγους, που συμμετείχαν και φέτος εθελοντικά στο πρόγραμμα των Πινδαρείων, δείχνοντας την αγάπη τους και την υποστήριξή τους σ’ αυτόν τον θεσμό. Τους συγχαίρω επίσης, γιατί  με την πολιτιστική τους δράση, προάγουν και μεταλαμπαδεύουν στις νεότερες γενεές το Ελληνικό πνεύμα και την Ελληνική κουλτούρα. Ευχαριστώ επίσης όλα τα σχήματα που επέλεξαν την πόλη της Θήβας για τις παραστάσεις τους.
Τέλος, συγχαίρω για το πρόγραμμα των «Πινδαρείων»  τον Πρόεδρο του Δημοτικού Οργανισμού Θήβας κ. Παπαδημητρίου Ιωάννη, τα μέλη του Δ.Σ. του Οργανισμού , την Επιτροπή Πολιτισμού, την Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτιστικών, Αθλητικών Δραστηριοτήτων και Περιβάλλοντος κα. Ζαμπάκου Ντίνα, που επιμελήθηκε το πρόγραμμα και όλους τους υπαλλήλους του Δ.Ο.Θ. και του Δήμου που εργάστηκαν για την επιτυχημένη υλοποίηση των εκδηλώσεων. Εύχομαι και του χρόνου 

Συλλυπητήριο μήνυμα από το ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛIΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

          ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ 

   Tο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Επαρχίας Λιβαδειάς εκφράζει τα πιο θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους συγγενείς του άτυχου οδηγού της αναδόχου εταιρείας, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της εργασίας του, στο έργο που εκτελείται στον Καλλικρατικό Δήμο Λεβαδέων για τη βελτίωση του δασικού δρόμου από τον οικισμό της Κορώνειας ως τη στροφή Νταούμη.
   
                                       Για       το       Δ.Σ.

            Ο       ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο      ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

     ΣΤΑΘΑΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ                      ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Ανακοίνωση από τον Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ Επαρχίας Λιβαδειάς για το χθεσινό δυστύχημα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Με αφορμή το νέο εργατικό ατυχήμα που συνέβη σε συμβασιούχο εργάτη καθαριότητας στο Δήμο Κέρκυρας , ένα ακόμα εργατικό ατύχημα στην σειρά των πολλών ατυχημάτων των εργαζόμενων καθαριότητας στην Τοπική αυτοδιοίκηση (πολλά από αυτά θανατηφόρα)  , ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Επαρχίας Λιβαδειάς καλεί τις Δημοτικές Αρχές Λεβαδέων και Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας να κάνουν  χρήση του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 που προβλέπει την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και ΙΔΑΧ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα όπως η καθαριότητα και να σταματήσουν τον όποιο  προγραμματισμό   ιδιωτικοποίησης της καθαριότητας σε διάφορες  Δημοτικές Ενότητες των Δήμων τους.
Ο Σύλλογος μας έχει επανειλημμένα κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για τα ελάχιστα μέσα ατομικά προστασίας (ΜΑΠ) ,τον ανύπαρκτο εμβολιασμό ,τις ανύπαρκτες προληπτικές εξετάσεις , την ανύπαρκτη εκπαίδευση ,την υπερ-εντατικοποίηση και τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας που αναγκάζονται να εργάζονται συνάδελφοί μας. 
Φτάνει πια! Τι περιμένουν οι Δημοτικές αρχές για να πράξουν τα αυτονόητα; Να θρηνήσουμε θύματα; Καλούμε τις Δημοτικές Αρχές  να προχωρήσουν σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και βελτίωση των συνθηκών εργασίας με την χορηγία των Μέσων Ατομικής Προστασίας και την καθιέρωση προληπτικής ιατρικής, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος. Είναι απαραίτητη η στελέχωση των υπηρεσιών με μόνιμο σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό και όχι με εναλλαγή προσωπικού με ελαστικές σχέσεις εργασίας (2μηνα,8μηνα,κοινωφελή εργασία ΟΑΕΔ κ.τ.λ.) και η τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας και την συντήρηση του εξοπλισμού της υπηρεσίας (αυτοκίνητα,  κ.τ.λ.) για μια αποδοτική υπηρεσία όπως έχουν ανάγκη οι Δήμοι μας. 
 Υ.Γ: Ελπίζουμε οι κ.κ. Δήμαρχοι Λεβαδέων και Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας να μην «ζήλεψαν» το νεοφιλελεύθερο μοντέλο που επιχειρεί να εδραιώσει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ διαλύοντας τις υπηρεσίες του Δήμου Αμαρουσίου και αναθέτοντας τη λειτουργία του σε ιδιωτικές εταιρίες, τώρα της φύλαξης και σε εξέλιξη είναι της οδοσάρωσης της υπηρεσίας καθαριότητας ενώ έχουν προηγηθεί αποφάσεις για την εκχώρηση του ηλεκτροφωτισμού της πόλης και της σίτισης των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς , το οποίο καταγγέλλουμε και αναμένουμε και από αυτούς να το κάνουν άμεσα ΚΑΙ στην επόμενη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ.

ΓΙΑ ΤΟ  Δ.ΣΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                        ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

Η ΕΦΑ Βοιωτίας τιμά τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής ΚληρονομιάςΜηχανικό Παραγωγής αναζητά η «ΑΡΝΑΟΥΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.»

Η «ΑΡΝΑΟΥΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Παραγωγής Τροφίμων, με έδρα τη Λαμία, ζητά:
ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Αντικείμενο της θέσης είναι η ορθή εκτέλεση του προγράμματος παραγωγής, η επίβλεψη και βελτιστοποίηση της λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού, η μέριμνα για τη διατήρηση της εργονομίας και των συνθηκών εργασίας σε υψηλό επίπεδο καθώς και η εκπαίδευση & διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα ευθύνης.
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προ
σόντα:
· Εμπειρία, τουλάχιστον τριών ετών, σε τμήμα παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων
· Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ
· Δίπλωμα Μηχανολόγου ή Τεχνολόγου Μηχανικού
· Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
Η εταιρεία προσφέρει:
· Δυναμικό περιβάλλον εργασίας
· Διαρκή εκπαίδευση
· Πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν σχετικό Βιογραφικό Σημείωμα, αναφέροντας απαραιτήτως την αιτούμενη θέση εργασίας:
Email: info@arnaoutelis.gr ή fax: 22310-29963 ή Διεύθυνση: Στυλίδος 55- Λαμία 35100

Υπό τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη ενημερωτική σύσκεψη για την πορεία διαβούλευσης επί των δρομολογούμενων μεταρρυθμίσεων του Υπουργείου Εσωτερικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση


Γ. Πατούλης:  Στόχος μας να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις που θα δίνουν τη δυνατότητα στις τοπικές κοινωνίες να αποφασίζουν μόνες τους, χωρίς κηδεμονίες, για τον τόπο τους

Οι στρατηγικές κατευθύνσεις των μεταρρυθμίσεων που θα πρέπει να δρομολογηθούν προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συζητήθηκαν  σε ειδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη με τη συμμετοχή των επικεφαλής των παρατάξεων αλλά και των εκπροσώπων της ΚΕΔΕ στις τέσσερις υποεπιτροπές του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Ειδικότερα με βάση τα κείμενα αρχών που έχει καταθέσει το υπουργείο Εσωτερικών για τη μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, έγινε λεπτομερής  ενημέρωση από τους εκπροσώπους της ΚΕΔΕ για την πορεία των εργασιών στις υποεπιτροπές που λειτουργούν στο πλαίσιο της Επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την αναθεώρηση του Καλλικράτη.

Στην αρχική του εισήγηση, ο κ. Πατούλης υπογράμμισε ότι η ΚΕΔΕ θα εξετάσει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα όλες τις προτάσεις που είναι υπό διαβούλευση. Στόχος μας είναι, όπως ανέφερε, να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις που θα δίνουν τη δυνατότητα στις τοπικές κοινωνίες να αποφασίζουν μόνες τους, χωρίς κηδεμονίες, για τον τόπο τους, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη.

Το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε για την τελική τοποθέτηση της ΚΕΔΕ επί των αλλαγών, περιγράφηκε από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι «για την  Αυτοδιοίκηση ο Σεπτέμβριος είναι μήνας μελέτης των κειμένων και των προθέσεων του υπουργείου για τις αλλαγές, ο Οκτώβριος μήνας αποφάσεων και ο Νοέμβριος – οπότε και θα γίνει το τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ και αναμένεται να κατατεθεί η τελική εισήγηση της Επιτροπής στην ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών - μήνας δράσης ή αντίδρασης, αναλόγως του αποτελέσματος της διαβούλευσης που γίνεται».
Ειδικότερα επισήμανε πως η διατύπωση των θέσεων της ΚΕΔΕ θα γίνει στο ειδικό θεματικό συνέδριο της ΚΕΔΕ που αναμένεται να συγκληθεί στα μέσα Οκτωβρίου στο Βόλο, ενώ οι τελικές αποφάσεις θα παρθούν στο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί 24-27 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και οι επικεφαλής των παρατάξεων ενημερώθηκαν για την πορεία της διαβούλευσης επί των δρομολογούμενων μεταρρυθμίσεων από τον Π. Ζυγούρη, νομικό σύμβουλο της ΚΕΔΕ, για ζητήματα αρμοδιοτήτων και εποπτείας ΟΤΑ, τον Ευ. Πάνου, γενικό διευθυντή της ΚΕΔΕ, για ζητήματα συγκρότησης και λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τον Γ. Ζερβό, σύμβουλο της ΚΕΔΕ, για ζητήματα ανάπτυξης, και τον Γ. Γαλανό οικονομολόγο, σύμβουλο της ΚΕΔΕ, για ζητήματα που αφορούν στα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης.

Στη σύσκεψη μετείχαν ο επικεφαλής της παράταξης Αυτοδιοικητικό Κίνημα Απ. Κοιμήσης, ο επικεφαλής της Παράταξης Δημοκρατική Αυτοδιοίκηση Γ. Ιωακειμίδης και ο επικεφαλής της παράταξης Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία Δ. Μπίρμπας.  

Την Κυριακή ο 4ος Τροφώνιος Ημιμαραθώνιος Λιβαδειάς

Ο Αθλητικός Κολυμβητικός Όμιλος Λιβαδειάς στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου Λεβαδέων “Τροφώνια 2016” και σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, το Δήμο Λεβαδέων και την υποστήριξη της ΕΑΣ – ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Στερεάς - Εύβοιας διοργανώνουν την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016 τον 4ο Τροφώνιο Ημιμαραθώνιο Λιβαδειάς.
Στον 4ο Τροφώνιο Ημιμαραθώνιο Λιβαδειάς θα διεξαχθούν τέσσερεις αγώνες: ο ημιμαραθώνιος των 21,1 km, ενώ παράλληλα θα διεξαχθούν οι αγώνες των 10 km ανδρών - γυναικών, των 5 km ανδρών – γυναικών και μαθητών/τριων Λυκείου και των 1.150 μέτρων για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου & Special Olympics. Σημείο εκκίνησης και τερματισμού για όλους τους αγώνες είναι η Πλατεία Λάμπρου Κατσώνη.
Ο Τροφώνιος Ημιμαραθώνιος Λιβαδειάς αποτελεί το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός μαζικής άθλησης της Στερεάς Ελλάδας και έχει ως σκοπό αφενός την παρακίνηση για συμμετοχή όλων, ανεξαρτήτου ηλικίας, σε αθλητικές δραστηριότητες και αφετέρου την ανάδειξη της ιστορίας και της φυσικής ομορφιάς της πόλης μας.

Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 9:00
Πλατεία Λάμπρου Κατσώνη


Συλλυπητήρια ανακοίνωση από το Δήμο Λεβαδεών

Η Δήμαρχος Λεβαδέων κα Γιώτα Πούλου, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Χρήστος Κυπραίος και σύσσωμη η Δημοτική Αρχή εκφράζουν τα πιο θερμά συλλυπητήρια τους προς την οικογένεια και τους συγγενείς του άτυχου οδηγού της αναδόχου εταιρείας, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της εργασίας του, στο έργο που εκτελείται στον Καλλικρατικό Δήμο Λεβαδέων για τη βελτίωση του δασικού δρόμου από τον οικισμό της Κορώνειας ως τη στροφή Νταούμη.H ΕΣΕΕ τιμά την Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου

Για ακόμα μία χρονιά η ΕΣΕΕ τιμά την Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου στις 22 Σεπτεμβρίου. Για μία ακόμα χρονιά, το ελληνικό εμπόριο εξακολουθεί να είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας και ένας από τους σημαντικότερους εργοδότες στην ελληνική αγορά εργασίας. Για ακόμα μία χρονιά τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η κρίση συνεχίζουν να ταλανίζουν τους Έλληνες μικρομεσαίους. Για μία ακόμα χρονιά το επίδικο της ανάκαμψης της οικονομίας είναι ο συλλογικός στόχος που δίνει ελπίδα σε εμπόρους και επιχειρηματίες. Για το ελληνικό εμπόριο η εφετινή Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου είναι μία σημαντική ευκαιρία για να εκφράσει προς το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας την αγωνία του και προς την πολιτική ηγεσία τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις του. Οι έλληνες έμποροι δεν είναι αναλώσιμοι, ούτε βέβαια οι «αποδιοπομπαίοι τράγοι» για τα προβλήματα της χώρας. Ασκούν μία οικονομική δραστηριότητα που είναι βαθιά εγγεγραμμένη στην οικονομική δομή της χώρας και έχουν δημιουργήσει μία σημαντικότατη επιχειρηματική παράδοση που βαραίνει στο παρόν και διανοίγει προοπτικές για το μέλλον. Γι’ αυτόν το λόγο διεκδικούν ενεργά τα αιτήματά τους, κατέρχονται στο δημόσιο διάλογο με αξιοπρέπεια και με πλήρως τεκμηριωμένες θέσεις. Ουδέποτε ενέδωσαν στη δημαγωγία και στην εύκολη διαμαρτυρία και πάντοτε επεδίωξαν τη συνεννόηση και τη σύμπνοια για να υπερβεί η πατρίδα μας την καταστροφική συνθήκη της κρίσης. 

Έτσι, με αφορμή την Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου, η ΕΣΕΕ διατυπώνει εκ νέου τα τρία αιτήματα της Μμε επιχειρηματικότητας, τα οποία θα δώσουν διέξοδο στη Μμε επιχείρηση που βιώνει τεράστια δυσπραγία.  Το πρώτο αίτημα αφορά στη θεσμοθέτηση και λειτουργία ενός ειδικού «επιχειρηματικού» αλλά ουσιαστικά «τροφοδότη λογαριασμού» δημοσίου και λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης. Πολύ συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στην παροχή δυνατότητας γνωστοποίησης ενός λογαριασμού σε πιστωτικό ίδρυμα, ο οποίος θα μπορεί, ακόμη και μετά την εντολή δέσμευσης, να τροφοδοτεί τις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης με πάγιες τραπεζικές εντολές (πληρωμή: μισθοδοσίας, οφειλών προς το Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, ενοικίων και προμηθευτών). Τη σύνδεση του εν λόγω λογαριασμού με τις εισπράξεις της επιχείρησης από χρήση πλαστικού χρήματος και e-banking εκ μέρους των καταναλωτών. Τον καθορισμό ποσοστού, αναφορικά με το ύψος του ακατάσχετου ποσού, βάσει των απολογιστικών δεδομένων της οικονομικής λειτουργίας κάθε επιχείρησης.

Το δεύτερο αίτημα αφορά σε μία βελτιωμένη έκδοση της «βοήθειας» από τη ρύθμιση των 100 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία. Ζητούμενο θα πρέπει να είναι η άμεση αναστολή της ισχύος των δυσμενών προϋποθέσεων που κάνουν πιο εύκολη την απένταξη των οφειλετών και άρχισαν να εφαρμόζονται από 1/7/2016 καθώς και διάσωση της υφιστάμενης ρύθμισης των 100 δόσεων μέχρι και 31/12/2017.
Το τρίτο αίτημα είναι το «Πάγωμα» ληξιπρόθεσμων οφειλών σε ΟΑΕΕ, με  αποποίηση ασφαλιστικού χρόνου και υποχρέωση απρόσκοπτης καταβολής των τρεχουσών εισφορών, προκειμένου αφενός να διευκολυνθεί μία σημαντική μερίδα ασφαλισμένων του Ταμείου και αφετέρου να αυξηθεί η εισπραξιμότητα και η ρευστότητά του. Η υποβληθείσα τεκμηριωμένη θέση της ΕΣΕΕ αφορά αποκλειστικά και μόνο ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο 2010 – 2016, διάστημα κατά το οποίο επήλθε δραματική συρρίκνωση του τζίρου των επιχειρήσεων με συνέπεια την αδυναμία καταβολής των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών. Ως εκ τούτου, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν πριν από την περίοδο της κρίσης δεν περιλαμβάνονται στην προτεινόμενη ρύθμιση. Η θεσμοθέτηση της συγκεκριμένης πρότασης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν αμεσότερη, χωρίς χρονοτριβές και καθυστερήσεις, επειδή σε διαφορετική περίπτωση ελλοχεύει ο κίνδυνος περαιτέρω διόγκωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Είναι σαφές ότι τόσο ο κ. Πρωθυπουργός όσο και οι δυνάμεις της Αντιπολίτευσης, αποδέχτηκαν και στήριξαν τα τρία αιτήματα της ΕΣΕΕ. Είναι εξίσου σαφές ότι οι θεσμοί στάθηκαν αρνητικοί απέναντι σε αυτά, στο πλαίσιο της εξελισσόμενης διαπραγμάτευσης. Καλούμε τους εκπροσώπους των θεσμών να επανεξετάσουν τη θέση τους. Οι Έλληνες μικρομεσαίοι δεν επιθυμούν να απαλλαγούν των οφειλών τους, αλλά αντίθετα ζητούν ορισμένες στοχευμένες παρεμβάσεις για να είναι σε θέση να καλύψουν τις υποχρεώσεις. Οι Έλληνες έμποροι δεν είναι μπαταχτσήδες. Είναι σκληρά εργαζόμενοι επαγγελματίες, που αγωνίζονται καθημερινά για να διασφαλίσουν το μέλλον των οικογενειών τους και των οικογενειών των εργαζομένων τους. Θα πρέπει να σταματήσει ο στιγματισμός και η δαιμονοποίηση του Έλληνα Μμε επιχειρηματία, καθώς εν τέλει εμείς είμαστε από τις βασικές πηγές εσόδων για τα δημόσια ταμεία. Είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση στοιχειώδους κοινής λογικής, για να αποτραπούν ιδιαίτερα αρνητικές εξελίξεις και καταστάσεις ασφυξίας στην αγορά. Άμεση επιδίωξη της ΕΣΕΕ είναι η ακόμα πιο πεισματική διεκδίκηση των παραπάνω αιτημάτων στο επόμενο διάστημα από όλους τους αρμοδίους και η εκκίνηση μίας γενικότερης συζήτησης για το μέλλον της ελληνικής αγοράς.  Το ΔΣ της ΕΣΕΕ εύχεται χρόνια πολλά σε όλες και όλους τους ηρωικούς εμπόρους της Χώρας, τις οικογένειές μας, καθώς και στους εμποροϋπαλλήλους, τους πελάτες και τους συνεργάτες μας.


Συνάντηση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας με το Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 
Συνάντηση πραγματοποίησε η Αντιπεριφερειάρχης, Φανή Παπαθωμά, με το Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής, έχοντας ως αντικείμενο συζήτησης την ενημέρωση για τα υδραυλικά  έργα που πραγματοποιούνται στην Κωπαίδα.

Αναπτύχθηκε άριστη συνεργασία με τους κ.κ. Πουλοβασίλη Αλέξανδρο, πρώην Πρύτανη Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Σπύρο Ρίζο,ΕΔΙΠ του Εργαστηρίου Γεωργικής Υδραυλικής και Ψυχογιού Μαρία, Επίκουρη καθηγήτρια Εργαστηρίου Γεωργικής Υδραυλικής.                                                       

«Σήμερα συζητήσαμε με τους καθηγητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου τα υδραυλικά έργα τα οποία ως Περιφερειακή Ενότητα έχουμε υλοποιήσει μέσα στην Κωπαίδα.
Οι επιστημονικές τους γνώσεις επιβεβαίωσαν και τεκμηρίωσαν τις ως τώρα  παρεμβάσεις μας μέσα στο Κωπαιδικό πεδίο.
Συζητήθηκαν μελλοντικές συνεργασίες με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.
Διερευνήθηκε η δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών με μνημόνια συνεργασίας.

Η Κωπαίδα είναι στις άμεσες προτεραιότητες του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Κώστα Μπακογιάννη, και η σημερινή συνάντηση αποτελεί συνέχεια ενεργειών του, έτσι ώστε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο να αποκτήσει καθοριστικό ρόλο ,στα τεκταινόμενα του Κωπαιδικού πεδίου, προς όφελος των καλλιεργητών» τόνισε σε δηλώσεις της η Αντιπεριφερειάρχης, Φανή Παπαθωμά.

Boom.Boom: Ένα νέο κατάστημα με παιδικά εγκαινιάζεται την Κυριακή στην πόλη μας (έναντι 1ου Δημοτικού Σχολείου)


Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Ιωνικές Μέρες Πολιτισμού και Παράδοσης στη ΘήβαΕυχαριστήριο από τον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ  ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
                                               
                                                                             Λιβαδειά  19/9/2016

                   ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  


 Με μεγάλη επιτυχία  ολοκληρώθηκαν  οι 3ήμερες εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Μικρασιατών Λιβαδειάς στα πλαίσια της επετείου μνήμης για την Μικρασιατική Καταστροφή , που πραγματοποιήθηκαν στις 16,17 και 18 Σεπτέμβρη 2016
Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλαν ώστε να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα.
Ευχαριστούμε τα μέλη της Χορωδίας μας , καθώς και τα μέλη του Χορευτικού μας για τη συμμετοχή τους.
Ευχαριστούμε θερμά τις δασκάλες τόσο της Χορωδίας του Πολιτιστικού Συλλόγου Μικρασιατών Λιβαδειάς κ. Ιωάννα Παναγιωτίδη- Σταύρου όσο και του Χορευτικού κ. Ευσταθία Ζάχαρη.
Ευχαριστούμε όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους.                                                          Το      Δ.Σ.

Στον Βοιωτικό ουρανό η αεροπορική επίδειξη ATHENS FLYING WEEK

 Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, στη Βοιωτία, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Athens Flying Week, το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Σεπτεμβρίου.


Οι εντυπώσεις των χιλιάδων επισκεπτών που παρακολούθησαν τις ικανότητες των πιλότων αλλά και τις δυνατότητες των αεροσκαφών, ήταν άριστες. Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης  και η  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.  Βοιωτίας, Φανή Παπαθωμά, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ευχαριστούν όλους τους εμπλεκομένους και ιδιαίτερα τις υπηρεσίες της Π. Ε. Βοιωτίας Τεχνικών Έργων, Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και Πολιτικής Προστασίας , για την αμέριστη συμπαράσταση στο άρτιο αυτό αποτέλεσμα των αεροπορικών επιδείξεων.
Ταυτόχρονα ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εμπνευστές και τους συντελεστές αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης. Στηρίζουμε πάντα γεγονότα προβολής του τόπου μας.
Αναπάντητα τα επίμονα ερωτήματα Μπασιάκου για τις ελλείψεις των Νοσοκομείων και των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Βοιωτίας

ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ.


Α. Ο Βουλευτής Βοιωτίας Βαγγέλης Μπασιάκος κατέθεσε, μεταξύ άλλων, και την εξής Ερώτηση (7203/22.07.2016), σε σχέση με τις ανάγκες στελέχωσης Νοσοκομείων και Αστυνομικών Υπηρεσιών Βοιωτίας:

«ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Για τους Υπουργούς
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Εθνικής Άμυνας.
Υγείας.

ΘΕΜΑ: Ανάγκες στελέχωσης Νοσοκομείων και Αστυνομικών Υπηρεσιών Βοιωτίας.

Με δεδομένες τις σημαντικές, μεταξύ άλλων, ελλείψεις που εμφανίζονται στα Νοσοκομεία και στις Αστυνομικές Υπηρεσίες της Βοιωτίας, οι οποίες επιτείνονται από τη λειτουργία των Κέντρων Φιλοξενίας Προσφύγων στα Οινόφυτα, τη Θήβα και τη Λιβαδειά, είναι αναγκαία η στελέχωση των Νοσοκομείων και των Αστυνομικών Υπηρεσιών.
Σχετική είναι και η επισυναπτόμενη από 18.7.2016 επιστολή του κ. Δημάρχου Θηβαίων, που αφορά το Νοσοκομείο Θήβας και το Αστυνομικό Τμήμα Θήβας. Κατόπιν αυτών,  

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί

Πώς θα επισπευσθεί η απολύτως αναγκαία κάλυψη των κενών στα Νοσοκομεία και τις Αστυνομικές Υπηρεσίες της Βοιωτίας;»

Β. Νεότερη Ερώτηση για το ίδιο θέμα, με τίτλο «Ζημιογόνος έως καταστροφική η ερασιτεχνική κυβερνητική διαχείριση του προσφυγικού-μεταναστευτικού για την περιοχή μας» κατέθεσε ο κ. Μπασιάκος και στις 22.08.2016.

Γ. Είναι κατακριτέο το γεγονός ότι, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΠΟΤΕ, στο σύνολο των 18 σχετικών Ερωτήσεων Μπασιάκου (7203/22.07.2016, 6830/6.07.2016, 6303/21.06.2016, 5152/27.04.2016, 4999/21.04.2016, 4175/22.03.2016, 2342/14.01.2016, 1144/13.11.2015, 495/23.10.2015, 494/23.10.2015, 4505/19.08.2015, 4293/31.07.2015, 3742/22.06.2015, 3053/29.05.2015, 3013/28.05.2015, 2564/14.05.2015, 1183/26.03.2015, 526/5.03.2015) από το  Μάρτιο 2015!! «Αυτό δείχνει υποτίμηση των πολιτών της Βοιωτίας και ανύπαρκτη αντιμετώπιση των προβλημάτων στον τομέα της Υγείας, που οφείλεται σε έλλειψη κυβερνητικής πολιτικής και ευαισθησίας!», δήλωσε ο κ.Μπασιάκος.

Δ. Ενώ και το Υπουργείο Άμυνας δεν έχει απαντήσει, όπως υποχρεούται, παρά το γεγονός ότι παρήλθε ο προβλεπόμενος χρόνος των 25 ημερών από την κατάθεση και των δύο πιο πάνω Ερωτήσεων (22.07.2016 και 22.08.2016).

Ε. Η μοναδική απάντηση είναι του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που δεν ικανοποιεί όμως τις τρέχουσες, καθώς και τις αναμενόμενες αυξημένες ανάγκες, με την εγκατάσταση μάλιστα, εκτός των προσφύγων και μεταναστών στα Οινόφυτα, και άλλων τουλάχιστον 1050 στη Θήβα και 400 στη Λιβαδειά. Ιδιαίτερα μετά τα τελευταία επεισόδια στη Λέσβο και στη Χίο. Η απάντηση του Αν. Υπουργού κ. Τόσκα είναι η εξής:
«Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, σας γνωρίζουμε ότι το θέμα της στελέχωσης των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων και οι υφιστάμενες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας, αντιμετωπίζεται μέσω της ορθολογικής κατανομής της δύναμης του Σώματος και κατ' εφαρμογή του ισχύοντος κανονισμού μεταθέσεων και μετακινήσεων του ένστολου προσωπικού.
Στο πλαίσιο των προσπαθειών του Υπουργείου μας και του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας αναφορικά με το ζήτημα της ενίσχυσης των περιφερειακών Υπηρεσιών με ανθρώπινο δυναμικό, προκηρύχθηκαν, για το τρέχον έτος, προς πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας, οκτώ (8) θέσεις αστυνομικών διαφόρων βαθμών. Οι εν λόγω θέσεις θα καλυφθούν έως το τέλος του μηνός Αυγούστου τ.ε.. Επισημαίνεται δε ότι θα καταβληθεί προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης της ως άνω Διεύθυνσης κατά τις συμπληρωματικές μεταθέσεις και τις λοιπές τοποθετήσεις αστυνομικού προσωπικού.
Περαιτέρω, καθίσταται γνωστό ότι σύμφωνα με τα άρθρα 19 του π.δ/τος 100/2003 και 15 του π.δ/τος 211/2005, παρέχεται η δυνατότητα στον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Στερεάς Ελλάδας και στους Διευθυντές των υφισταμένων του Διευθύνσεων, να αποσπούν το προσωπικό τους μέχρι το βαθμό του Αστυνόμου Α', ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες που προκύπτουν στην εκάστοτε Υπηρεσία. Επίσης οι μεταθέσεις των αστυνομικών μέχρι το βαθμό του Αστυνόμου Β' και Ειδικών Φρουρών από μια περιοχή μετάθεσης σε άλλη, πραγματοποιούνται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια (άρθρο 3 του π.δ/τος 100/2003 και π.δ. 211/2005) και ουδεμία παρέμβαση γίνεται από την Υπηρεσία.
Τέλος, σημειώνεται ότι στόχο αποτελεί η ισορροπημένη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και του εξοπλισμού του συνόλου των Υπηρεσιών του Σώματος, προκειμένου αυτές να λειτουργούν αποτελεσματικά, σύμφωνα με τις υφιστάμενες κάθε φορά, υπηρεσιακές ανάγκες, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου αστυνόμευσης των περιοχών αρμοδιότητας τους και την παροχή των πλέον - κατά το δυνατό - ικανοποιητικών συνθηκών ασφάλειας και προστασίας στους κατοίκους αυτών. Όσον αφορά στα ζητήματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων μας, αρμόδια να σας ενημερώσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.»


Καλώς ήλθατε στη γη των Μινυών

www.endelfoisonline.gr